Huhtikuu 2011

 

 

 

 

Hannamari Mäkelä

 

Peter Taylor haastaa epäeettisen tieteen ja politiikan

 

Glastonburyn Aikamme merkit symposiumissa luennoi Peter Taylor, ekologi, tiedeanalyytikko ja poliittinen neuvonantaja, jolla on yli 30 vuoden kokemus toiminnasta hallitusten kaikilla tasoilla, EU:ssa ja YK:ssa, joissa hän on erikoistunut ympäristötutkimukseen. Hän on myös toiminut ekologina ja edistänyt villieläinten suojelua sekä uusiutuvan energian kehitystä.

Taylor on julkaissut kirjan Chill – a reassessment of global warming theory, jossa hän tutkii ilmastopolitiikkaa julkisen keskustelun kulissien takana. Hänen ilmastotiedettä koskeva, kolmen vuoden ajan tekemänsä analyysi osoittaa, että maailman ilmasto voi aivan yhtä hyvin viilentyä kuin lämmetä seuraavien vuosikymmenten aikana. Mutta miksi media ei kerro tätä yleisölleen, hän kysyi, ja miten on mahdollista, että tiede näyttää puhuvan yhteen ääneen ”maapallon lämpenemisestä”? Taylorin mukaan nyky-yhteiskunnan luottamus vasemmalla aivopuoliskolla suoritettuun analysointiin on johtanut meidät harhaan, ja tietoisuudessamme on tapahduttava valtava muutos, mikäli aiomme korjata tämän epätoivoisen tilanteen. Taylor on myös shamaani, ja hän opettaa joogaa, parantamista sekä meditaatiota. Hän siis yhdistää hyvin erilaiset maailmat: äärimmäisen käytännönläheisen sekä erittäin spirituaalisen.
 

Epäeettistä politiikkaa 

Peter Taylor aloitti kertomalla EU:n ilmastodirektiivistä, jonka mukaan vuonna 2010 kaikesta käytetystä polttoaineesta viisi prosenttia oli oltava biopolttoainetta. Tästä kuitenkin muodostuu suuria ongelmia, sillä esimerkiksi Britanniassa ei olisi mahdollisuutta saada sitä tarpeeksi direktiivin täyttämiseksi, vaikka kaikki viljelysmaat muutettaisiin polttoaineviljelmiksi. Suuret monikansalliset yhtiöt etsivät siis ulkomailta maata omien maidensa kansalaisten tarpeisiin. Kenian hallitus on muuttamassa erämaansa biopolttoaineiden viljelysmaiksi. Erämaa tuhotaan – yksi upeimpia paikkoja maailmassa ja siellä elävät villieläimet. Myös Amazon ja Borneo tullaan tuhoamaan, jotta siellä voidaan viljellä palmuöljyä, maaöljyä ja biodieseliä. Yhtiöt ostavat jopa riisin akanoita polttaakseen niitä voimalaitoksissa, koska niiden täytyy direktiivin mukaan polttaa kymmenen prosenttia biomassaa hiilen lisäksi. Suuryritykset ostavat siis nyt muiden maiden viljelysmaita uusiutuvia energialähteitä saadakseen. Ydinvoimaa Taylor vastustaa, koska hän tietää mitä ydinjätteelle tehdään.

Taylorin mukaan muualla maailmassa tiedetään – niin kuin Englannissakin tiedemiehet tietävät mutta eivät kerro ihmisille – että seuraavien kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden aikana maapallo tulee viilenemään. Saattaa tulla todella kylmä. Venäläiset ja kiinalaiset tiedemiehet tietävät tämän. Niin heidän hallituksensa kuin Japanin ja Korean hallituksetkin ostavat tällä hetkellä muista valtioista viljelysmaita. Äskettäin 30 miljoonaa hehtaaria – eli noin seitsenkertainen määrä Britannian viljelysmaa-aluetta – on ostettu.

Kiinalaiset ostivat 1,5 miljoonaa eekkeriä Madagaskaria kasvattaakseen siellä ruokaa ja polttoainetta. He tietävät, että kylmä on tulossa, eikä heillä ole silloin tarpeeksi ruokaa. He tietävät, että on laillista ostaa maata, ja ruokaa voi myydä ulkomaille. Kiinalaiset ostivat myös miljoona eekkeriä Kongon metsää, vaikka sitä maata ei voi ostaa – heidän täytyy päästä eroon siellä elävistä ihmisistä, joista suurin osa on alkuperäisasukkaita ja maanviljelijöitä. He häätävät ihmiset maalta kaupunkeihin tekemään työtä orjapalkalla, ja sitten he kasvattavat alueella mitä haluavat. Tätä tapahtuu juuri nyt ja me olemme osa tapahtunutta, Taylor painotti.

  Uusiutuvan energian vaatimuksella on siis valtava bisnes-imperiumi takanaan, ja se rahoitetaan kansalaisten maksamilla veroilla. Ihmisten täytyy alkaa maksaa hiiliveroa, tulee hiilipankkeja ja maailmanlaajuinen hiilivaluutta. Tästä on päätetty, eikä kansalaisilla ole mahdollisuutta muuttaa tätä päätöstä, koska jokainen hallitus on jo allekirjoittanut sopimuksen. Päätös tulee aloittamaan valtavan laajan hiilikaupan ja pakottamaan tavalliset ihmiset pois maalta, biopolttoaineita kauppaamaan.
 

Kaksi maailmaa 

Tutkija kuvaili yleensä elävänsä maailmassa, jossa spirituaalisuus on vahvasti läsnä, ja sinne hän palaa aina takaisin. Hän poistuu kommunikoidakseen tieteellisen maailman kanssa, ja silloin hän puhuu heidän kieltään ja on heidän paradigmassaan. Jos hän mainitsisi shamanismin, astrologian tai viljapeltokuviot, he kävelisivät pois. Ja se maailma tekee kaikki päätökset meidän puolestamme. Siellä Taylorin on naamioitava itsensä. Jos hän puhuisi toisista ulottuvuuksista tieteellisessä maailmassa, seurauksena olisi täydellinen tyhjiö, yhteyden katkeaminen. Juuri nämä irtikytkeytyneet ihmiset tekevät päätökset ja luovat tulevaisuuden, ja tämä tapahtuu juuri nyt myös muissa maissa.

Peter Taylor kertoi toimineensa aiemmin hallitusten neuvonantajana, mutta päättäjät eivät juuri kuuntele häntä enää. Ennen he kuitenkin kuuntelivat. Hän ymmärsi olleensa aina eräänlainen shamaanin inkarnaatio, ja matkallaan taistelun läpi hän on ollut pääjohtajien ja ministerien, EU:n ja YK:n tiedemiesten joukossa. Ja yhtäkkiä hän ymmärsi, mitä oli tekemässä – hän oli keräämässä tietoa: Keitä he ovat? Kuinka he ajattelevat? Se on shamanistinen tekniikka. Hän naamioi itsensä, menee vihollisen leiriin, ottaa selvää heidän suunnitelmistaan ja palaa takaisin heimonsa pariin. Hän on ollut siellä ja kerännyt paljon tietoa.

Taylor oli koonnut yhteen suunnittelijoita, insinöörejä ja tiedemiehiä, ja he päättivät taistella koneistoa vastaan sen omilla ehdoilla. He paljastivat korruptoituneet mallit, joiden mukaan ydinjätteen voi kaataa valtamereen ja jättää sinne, joiden mukaan meri puhdistaa itse itsensä jätteestä, hiukkaset painuvat pohjamutaan eikä niitä sen koommin enää nähdä. He keräsivät tietoa, todistivat jätteen palaavan takaisin ja onnistuivat paljastamaan ympäristölle haitalliset toimintamallit tieteellisten menetelmien avulla.

Puhuessamme tämän maailman poliitikoista, pankkiireista, tiedemiehistä, hiilikauppiaista, armeijasta, liikemiehistä ja elektroteknisestä tulevaisuudesta, puhumme Peter Taylorin mukaan imperiumista, jossa ei ole rakkautta. He eivät toimi sillä tavalla. Heidän toiminnastaan puuttuu etiikka, vaikka virallisesti he ovatkin nimenneet pienen osuuden toiminnastaan eettiseksi. Siellä ei ole rakkautta, eikä myöskään demokratiaa. Se on militaristinen malli, komentojärjestelmä huipulle saakka. Se on imperiumi, toinen valtakunta. Miten on mahdollista, hän kysyi, - että olemme rakentaneet valtavan imperiumin ilman rakkautta? Mutta me emme voi olla osa tällaista imperiumia, emmekä voi tukea sitä. Shamanistiselta puolelta Taylorille on monesti kerrottu, ettei aikaa enää ole. Kokonaisuus on nyt hyvin nopeassa muutostilassa.
 

Maapallon luonnolliset syklit

Tutkija totesi, että meidän uskotellaan olevan syypäitä ilmastonmuutokseen, että kyse on kasvihuoneilmiöstä, hiilidioksidista. Että juuri meidän päästömme muuttavat ilmastoa. Ja se on myös hyvin pelottavaa, se on pelottava ilmastotarina, joten meitä kehotetaan pelkäämään. On totta, että planeetan keskimääräinen lämpötila on viimeisten 150 vuoden aikana noussut, sitä ei kukaan kiellä. Lämpötila on hiilidioksidin määrän myötä noussut: nämä kaksi näyttävät korreloivan keskenään. Ja koska hiilidioksidi on kasvihuonekaasu, ilmastotutkijat ovat otaksuneet sen aiheuttavan lämpenemisen. Ilmaston lämpeneminen ja viileneminen kulkevat kuitenkin sykleissä, eikä korrelaatio syklin keskellä ole täydellinen.

Peter Taylorin mukaan esimerkiksi Kiinassa ei tarkastella asioita näin lyhyen ajanjakson perspektiivistä käsin. Kiinalaiset tekevät tutkimusta todellisen asiatiedon pohjalta – he eivät toimi miljoonia maksavien tietokonemallinnusten mukaan niin kuin lännessä tehdään. He siis näkevät syklin, että siinä oli painauma noin 400 vuotta sitten, ja että sitä ennen lämpötila oli yhtä korkea kuin tällä hetkellä. On myös olemassa vielä pidempiaikaisempia syklejä. Mutta kukaan ei tiedä, mikä nämä syklit aiheuttaa, joten niitä ei voida yhdistää tietokonemalleihin. Niinpä ne vain jätetään pois.

Kaaviossa painauman kohdalla on kiinalainen kirjoitusmerkki, joka merkitsee nälänhätää. Aina kun lämpötila on Kiinassa pudonnut, siellä on ollut nälänhätä. 400 vuotta sitten siellä oli laajalle levinnyt nälänhätä, ja niin oli myös Euroopassa. Kiinalaisten käyttämän mallin mukaan lämpötila saattaa olla putoamassa, ja myös Peter Taylorin ja monen muun tutkijan mukaan se on putoamassa. Taylor painotti viimeisimmän todistusaineiston muutaman viime vuoden ajalta osoittavan, että kiinalaiset ovat oikeassa ja tietokonemallit väärässä.

Neljän virallisen, YK:n hyväksymän tiedonkerääjän kaaviot viimeisen seitsemän vuoden ajalta osoittavat ilmaston olevan nyt kaikilla tasoilla viilenemässä. Esimerkiksi eteläiset valtameret, jotka muodostavat yli puolet planeettamme pinta-alasta, viilenevät. Ne olivat Taylorin mukaan itse asiassa paljon lämpimämpiä 1800-luvun lopulla kuin nykyään. Ihmisille kerrotaan, että merenpinta nousee. Mutta kun valtameret viilenevät, merenpinnan nousu hiipuu. Tutkimukset osoittavat merenpinnan laskeneen sitä mukaa kun meri on viilentynyt. Hiilidioksidi siis ei nosta meren pintaa, vaan lämpölaajeneminen, joka nyt on päättynyt.

Ihmisille puhutaan myös hirveistä hurrikaaneista, miten ne ovat viime vuosina kasvaneet. Mutta jos niitä ei mitata lukumäärän, vaan niiden sisältämän energian perusteella, löytyy jälleen sykli. Syy siihen, että hurrikaanit ovat tuhoisampia tällä kertaa, on se, että niin paljon enemmän ihmisiä asuu rannikolla, biljoonien investoinnit tulevat kalliiksi vakuutusyhtiöille ja niin edelleen. Mutta viimeksi hurrikaanit olivat tässä syklin vaiheessa aivan yhtä voimakkaita, Taylor huomautti.

Arktisen alueen väitetään sulavan, ja se on tutkijan mukaan totta. Puolet eteläisen meren jäästä hävisi kolmen vuoden aikana 2003–2006, joten siellä ei ole jäätä enää vuonna 2015. Mutta tämäkin tapahtuu sykleissä: kun ilmasto jälleen viilenee, meri jäätyy uudelleen. Tätä on jatkunut pitkän aikaa – arktinen jää on ohentunut 1700-luvun lopulta saakka melko tasaisella nopeudella. Ihmisille ei kerrota, että paikoitellen jää on jo kasvamassa takaisin, niin kuin syklin vaihtuessa on oletettavissa. Mitä tieteeseen tulee, näiden syklien syy on yhä mysteeri. Ja koska sitä ei voida määrittää, sitä ei liitetä tietokonemalleihin.
 

Auringon arvoitus 

Peter Taylorin mukaan ainoastaan tanskalaiset tutkijat olivat keskittyneet auringon aktiiviseen vaiheeseen jo ennen suurten ilmastosopimusten tekemistä ja havainneet ilmaston lämpenemisen korreloivan auringon magneettisuuden kanssa. Mutta koska mekanismia ei tunneta, sitäkään ei voida yhdistää tietokonemallinnuksiin. Auringon aktiivisuus on muuttunut: Se on tehnyt jotakin hyvin epätavallista viimeisen 150 vuoden ajan, ja se on tehnyt tämän epätavallisen asian ennenkin. Tämä liittyy magneettikenttiin, joilla ei ole ajateltu olevan mitään vaikutusta ilmastoon.

Kaavio auringonpilkkujaksoista 10 000 vuotta eaa. lähtien osoittaa auringon olleen erittäin aktiivinen jääkauden lopulla. Vuoden 2000 paikkeilla oli äskettäinen huippukohta. Kyse on jälleen sykleistä, ja lämpötilasyklit korreloivat suoraan auringonpilkkusyklien kanssa. Lämpötila on kaavioiden mukaan kulkenut sykleissä 8000 vuoden ajan: on ollut lämpimiä aikoja ja kylmiä aikoja. Miten on mahdollista, ettei moderni tiede ole ottanut tätä huomioon, kysyi Taylor.

Me siis elämme elektromagneettisessa universumissa. Niiden sadan vuoden aikana, kun jokainen talvi oli hyvin kylmä ja nälänhätä laajalle levinnyt, elektromagneettinen kenttä oli laskenut eikä silloin ollut auringonpilkkuja. Tämä jakso tunnettiin nimellä auringonpilkkuminimi. Sittemmin olemme vähitellen toipuneet siitä ajasta, mutta joidenkin aurinkotutkijoiden mukaan lähestymme nyt toista samanlaista minimijaksoa. Kun auringonpilkkujakso on huipussaan, valtavasti energiaa vapautuu. Nämä auringon syklit ovat 11 vuoden pituisia, ja kuten kaavio osoittaa, ne ovat kasvaneet yli 150 vuoden aikana huippuunsa, mutta alkavat nyt laskea. Syklit kääntyvät: aurinko on rauhoittunut paljon, mutta tiedemiehet uskovat mieluummin tietokonemallinnuksiinsa kuin todellisuuteen. Emme tiedä, mikä auringonpilkut aiheuttaa. Emme tiedä, miksi niitä ei nyt ole.

Professori W. Jackson Davis, Kioton protokollan ensimmäisen luonnoksen tekijä, oli sanonut YK:n ilmastonmuutosta käsittelevässä kokouksessa Taylorin kirjasta Chill – a reassessment of global warming theory, että ”ilmaston lämpenemiseen uskovat ihmiset, kuten minä, tulevat olemaan tästä hyvin vaivaantuneita… Tämä kirja tuo esiin ongelmia ja nostattaa kysymyksiä, joihin on keskityttävä kokonaisvaltaisesti ennen kuin maapallon lämpenemistä voidaan aidosti pitää ”totuutena” – epämiellyttävänä tai jonakin muuna.”
 

Viljapeltokuvioista vastauksia?

Peter Taylor kertoi heinäkuun alussa käyneensä viljapeltokuviossa. Hän oli juuri viettänyt kaksi tuntia Aveburyssa keskustellen Maya-kalenterista ystävänsä kanssa, joka on pyhän geometrian tutkija.

Ystävä ehdotti, että he menisivät etsimään viljapeltokuvion. He kiipesivät ylös Silbury Hillille ja näkivät juuri muodostuneen kuvion, jonka ystävä totesi olevan peräisin Maya-kalenterista: se esitti Quetzalcoatlia, Sulkakäärmejumalaa. Näin viljapeltokuviot näyttävät toimivan, tiedemies-shamaani totesi. – Joskus ne ilmaantuvat kuin vastauksena ihmisten ajatuksille.

Samoihin aikoihin oli ilmestynyt myös Auringonpilkkukuvioksi kutsuttu peltokuvio. Taylor oli juuri tekemässä tutkimusta auringonpilkkujaksoista. Hän näytti kuvan tästä kuviosta ja totesi, että siinä on 28 kundalinikäärmettä sekä pieni halkeama. Aurinko kiertää 28 päivän sykleissä. Siinä on spiraalimaisia energiapyörteitä, jotka tuovat auringonpilkut pintaan. Kuviossa on pienenä halkeamana esitetty auringonpilkku, joka näyttää siltä kuin se olisi juuri tulossa auringosta ulos. Peter Taylor totesi, että kuka tai mikä tahansa tietoisuus kuvioita tekee, se yrittää kertoa meille jotakin. Ja tutkija arveli heidän yrittävän kertoa meille tämän: Vuonna 1859 merkittävä auringonpilkku esiintyi, ja jos sama tapahtuisi yhtä suurella energialla ja samalla tavalla auringon ollessa syklissään melko matalalla, se käristäisi kaikki planeettamme sähkölaitteet, jokaisen tietokoneen virtapiirin. Kestäisi kolmesta neljään vuotta rakentaa sähköverkosto uusiksi. Tämä merkitsisi, ettei sähköä olisi saatavilla kolmeen tai neljään vuoteen. Ei vettä hanoissa, ei polttoainetta pumpuissa, ei täydennystä supermarketeissa, ei sähköistä kommunikointia, ei radiota eikä televisiota. Auringonpilkut tulevat alas magneettisten putkien läpi ja ne voivat saapua tänne kahdeksan minuutin sisällä, varoittamatta.

Jokainen shamaani, jonka kanssa hän on yhteydessä, sanoo: Ei enää taistelua. Mitä sinä yrität tehdä, he kysyvät. – Yritätkö muuttaa heidän mielensä? Se on ohi. Kaikki on kaatumassa, Äiti Maa syöksee kaiken alas. Heillä on kaikenlaisia suunnitelmia manipuloida ihmiskuntaa ja kaataa se, mutta sitä ei tule tapahtumaan. Ole valmis, sillä hän, Äiti Maa… Suuri aalto on tulossa, niin he aina sanovat.
 

Tieteellisen imperiumin valta

Taylor totesi, että tämän huoneen ulkopuolella hän ei voi puhua mistään näistä asioista, jopa hänen esittämänsä tieteelliset seikat torjuttaisiin: ”En voi lisätä asioihin spirituaalista ulottuvuutta. Tieteellinen tietoisuus hallitsee; se on imperiumin tietoisuus. Tiedemiehet eivät meditoi. Heidän toimintansa perustuu ainoastaan vasemman aivopuoliskon tekemään objektiivisen todellisuuden mittaamiseen. Tieteellisissä yhtälöissä ei ole muuta voimaa. He luovat teknologian, tekniikan ja mentaliteetin, joka on luonut sen mitä tälle maisemalle, pyhälle maalle, tulee tapahtumaan. Heillä ei ole Arthuria, ei pyhää kuningasta. Heillä ei ole tapaamisia jumalattaren kanssa. He eivät tiedä, mikä kundalini on, eivätkä he tiedä, miksi ensimmäiset shamanistiset kansat ilmensivät käärmeen voimaa. He eivät koskaan ole tunteneet aallon liikkuvan lävitseen. Niinpä he eivät ymmärrä aaltoja, syklejä, eivätkä he pidä epäsäännöllisistä jaksoista koska he eivät voi ennakoida niitä. Feminiininen tietoisuus puuttuu. Tällainen on imperiumin energia: tiede asettuneena kauppiaiden, pankkiirien ja armeijan rinnalle. Tämä on bisnesimperiumi. Siellä ei ole rakkautta, ei etiikkaa. Se luo vallan imperiumin. Se on valtarakenne, maskuliininen valtarakenne. Ja se imee energiaa.”

”Pysyäkseen elossa imperiumin täytyy tulla kouluihin. Heidän täytyy varmistaa, etteivät lapset opi meditoimaan. Lapset ovat menettäneet yhteytensä Maahan. Valmistuttuaan yliopistosta heillä on velkaa, joka täytyy maksaa takaisin. He tuntevat olonsa turvattomiksi, eikä heillä ole varaa maksaa vuokraansa. Näin isketään heidän peruschakraansa. Suurin bisnes maailmassa on pornografia. Tämä energia vedetään heistä ulos. Heidän huomionsa viedään siihen, ja sitten heidät tehdään voimattomiksi. Koulussa he oppivat istumaan hiljaa, kuuntelemaan ja tottelemaan, murehtimaan että saavatko he töitä sitten kun heidän ”koulutuksensa” päättyy.  Mitä tulee heidän sydänkeskukseensa – kauan sitten luovutettu. Ja kurkkuchakra, oma ääni? Heillä ei ole ääntä. Heidän näkökeskuksensa on aikoja sitten sulkeutunut. Ihmiseen siis vaikutetaan kokonaisvaltaisesti tällä tavoin, ja se on tahallista.”

Tiede sosiaalisena ja poliittisena liikkeenä korvaa uskonnon ja uskomukset – se on institutionaalistunut kuin kirkko, siinäkin on dogmeja, rituaaleja, vääräuskoisuutta… ja salailua. Tällainen on maailmaamme hallitsevan imperiumin energia.

 

http://www.ethos-uk.com

 

 

ALOITUSSIVULLE