Elokuu 2013

 

 

 

 

 Markku Jyväkorpi

 

 Onnellisuudesta

 

  Politiikan, uskonnon, tieteiden tarkoitus on auttaa ihmistä totuuteen, hyvinvointiin ja onnellisuuteen. Voimakastahtoiset ihmiset muuttavat kuitenkin usein vallanvälineet palvelemaan itseään ja omia ahtaita pyrkimyksiään. Esimerkiksi yliopistotiede on kiinnostunut vain materialistisesta maailmankatsomuksesta. Jos jokin asia ei sovi siihen, niin havaintoihin ja käsityksiin suhtaudutaan torjuvasti, kielteisesti materialistisen maailmankatsomuksen vastaisena asiana.

Materialistinen elämänkatsomus ei hyväksy Luojaa eikä ihmisen henkistä olemassaoloa ja tämä oppirakennelma on tullut myös lukemattomille esteeksi oman Luojayhteyden tiedostamisessa. On vaikeata havaita tai kokea omien ajatuksien vastaisia asioita. Näin voi joutua lähes huomaamattaan loputtoman pelon ja ahdistuksen suohon. Ihminen voi upottaa mielensä kaikkeen maallisuuteen, mutta onnellisuus ja elämäntarkoitus löytyy vain Luojayhteydestä.

Ihmisyyden näkökulmalta henkiset lainalaisuudet, henkimaailma ja totuus eivät ole ristiriidassa keskenään. Inhimillisen ihmisyyden perusominaisuudet ovat myös avaimina henkiseen todellisuuteen, kuten rakkaus, rehellisyys, myötätuntoisuus, hyväntahtoisuus, totuus, elämän ja toisen auttaminen jne. Kun rakkaus ilmenee ihmisen kautta, niin sananmukaisesti ihminen kutsuu Luojan elämäänsä. Rakkauden olemus on jumalallinen ominaisuus yhdistäen ihmisen myös Luojaansa.

Minätajunnan tulisi ohjata mieltään, olla huolellinen ja tarkkaavainen mieleensä hyväksytyistä ajatuksista. Mieli pystyy virittäytymään melkein mihinkä tahansa. Vallaton mieli ajatusyllykkeineen voi viedä ihmistä houkutuksesta toiseen ja ihminen voi kuvitella vain toteuttavansa itseänsä, vaikka mieleen valitut ajatukset voivat olla hyvinkin sattumanvaraisia tai toisten tarkoitushakuisia ohjelmointeja. Mieli pyrkii vertaamaan kaiken aikaa kaikkea keskenään ja voi tehdä tällä tavalla lisää stressiä. Mitä enemmän mieli myllertää, sitä vaikeampi on henkisesti tiedostaa. Puhutaan henkisestä tiedostamisesta tai ihmisyydestä, niin mielen hallinta on aivan keskeistä. Mielen pitäisi olla minätajunnan hallinnassa tiedostamisvälineenä. Toistuva keskittyminen henkisiin asioihin, rukous ja meditaatio vähitellen rauhoittavat mielen.

Ajatukset ovat kuin tietokoneohjelmia, jotka pyrkivät sokeasti toteutukseen hyvässä ja pahassa johtaen ihmisen suureen onneen tai ahdistukseen. Ajatus on kuin magneetti vetäen samantapaisia energioita ja huomioita itseensä. Omat ajatukset avaavat myös oven taivasten valtakuntaan tai sulkevat sen. Oman Luojayhteyden tiedostamiseen ja kokemiseen liittyy elämän suurimman onnen ja autuuden kokeminen. Avatara Amman mukaan tämä kokemus on jokaiselle mahdollinen maallisen elämän aikana.

Henkissielullisesti ihminen yhtyy ajatuskohteeseen. Mitä useammin kiinnittää huomiota Luojaansa niin sitä läheisemmäksi ja todellisemmaksi Tämä tulee. Olisi hyvä tehdä kaikki yhdessä Luojansa kanssa. Keskittyessä Luojaansa Tämä kutsutaan myös omaan elämään. Jos on tarkkaavainen, niin tällöin voi kokea suuren rauhan, rakkauden tunteen, Luojan läsnäolon aavistuksena, keskeisen oivalluksen jne. Luoja lähestyy halutessaan ihmistä muodossa ja kokemuksessa, mikä ymmärretään yksiselitteisesti. Tietoista Luojakokemusta sanotaan taivaskokemukseksi. Jeesus jo 2000 v. sitten opetti, että taivasten valtakunta on sisäisesti teissä. Tämänkin perusteella ihminen on kaikenaikaa taivaassa, mutta mitä ei tiedosta, niin sitä ei ole omassa todellisuudessa.

Ihmisessä on sisäinen kaipuu Luojayhteyteen. Luojaa pitäisi lähestyä rakkaudessa. Vastaavasti mitä enemmän rakkaus voi ilmentyä ihmisen kautta, niin sitä enemmän Luoja tulee todelliseksi. Mitä lähempänä on Luojayhteyttä, niin sitä lähempänä on onnellisuutta, rakkauden, ilon lähdettä, tietoisuutta ja ymmärrystä. Henkissielullisesti ei ole elämää, tajuntaa, ajattelua ilman Luojan huomiota ja energiavirtausta.

Ihmisen näkökulmalta Luoja on mittaamattoman suuri ja abstraktinen. Hindulaisuudessa Jumalan erilaisille ominaisuuksille on annettu muoto ja nimitys. On helpompi rakastaa jotakin muotoa ja saada näin kohottava, tietoisuutta lisäävä voima eli Luojaan yhdistävä rakkaudellinen tekijä. Kristinuskossa tässä on apuna Jeesus ja Maria. On kysymyksessä rukous tai meditaatio, niin on olennaista tämän kohdentaminen ilman ennakkoehtoja ja odotuksia.

Sydämen kyllyydestä suu puhuu eli onnellinen ihminen tekee hyviä tekoja levittäen myös rauhaa ja harmoniaa, myönteisyyttä. Olisi tärkeätä olla hyväntahtoinen ja nähdä jokaisessa hyvää. Kateellisuus, pahan puhuminen myrkyttää myös oman mielen. Omat ajatukset heijastuvat ihmiseen takaisin kuin peilistä. Kielteiset mielikuvat heijastuvat aivojen kautta kehoon aiheuttaen monenlaisia kielteisiä vaikutuksia. Jeesus jo Vuorisaarnassa korosti, ettei ketään saa vahingoittaa ajatuksin, sanoin tai teoin. Kielteinen ajattelu heijastuu ihmisen käytökseen, ilmeisiin, äänenpainoihin jne. Herkkä ihminen vaistoaa helposti kielteisen ilmapiirin. Kodissa vanhempien esimerkillisyys heijastuu suoraan lapsiin käytös- ja ajatusmalleissa. Aviopuolisoiden olisi tärkeätä kiinnittää huomiota toisten hyviin puoliin.

Kiinnittämällä huomiota johonkin, tämä tehdään samalla omaksi todellisuudeksi. Ihminen itse mitä suuremmassa määrin antaa asioille niiden merkityksen. Sydämessään jokainen tietää, onko tapahtuma rakkaudellinen, elämää auttava vai päinvastainen. Kodin ilmapiiri on helppo myrkyttää keskittymällä kielteisiin asioihin tai tarkoituksellisella, pahantahtoisella vertailulla muihin.

On tärkeätä päästä tasapainoon omien harmituksiensa, stressin kanssa. Käsittelemättömät kielteiset asiat kuluttavat kaikenaikaa ihmisen rajallisia voimavaroja. Periaatteessa harmituksista ei pääse eroon niitä pohdiskelemalla, ne voimistuvat lisää saaden mielessä suuremman ja suuremman tilan. Aivan kuten haavakin pitäisi puhdistaa kirkkaassa päivänvalossa, niin vanhat harmitukset pitäisi käsitellä, esimerkiksi puhumalla, piirtämällä, kirjoittamalla jne. Kehollinen haava tai tunnehaava pyrkii kasvamaan sitä suuremmaksi, mitä enemmän ja pitempään sitä kaivelee.

Nuorelle voi olla aivan erityinen harmituksen aihe verrata itseään muihin ja mainoksiin. Olisi kuitenkin hyvä ajatella henkisielullisesti, että ihminen syntyy aikaan, paikkaan ja olosuhteisiin, mikä on tarkoituskin. Jokainen on oma mittapuunsa ja onnellisuutensa määrääjä.
 

Markku Jyväkorpi
www.rajatieto.com

 

ALOITUSSIVULLE