Syys-Extra 2015

 

 

 

 William Faloon, Life Extension Magazine, July 2015

 

 Kivettyminen ja K-vitamiinin puutos

 

  Vanhetessamme pehmytkudokset kovettuvat kalsiumin soluttautumisen seurauksena. Tämä kalkkiutumistapahtuma on rappeutumissairauksien pääasiallinen osatekijä. K-vitamiini pitää kalsiumin poissa pehmytkudoksista. Uusien löytöjen mukaan K-vitamiinin puutos aiheuttaa verisuonien kalkkiutumista luultua enemmän.

 

 

Tuore tutkimus osoitti, että kun naisille annettiin K-vitamiinia estävää lääkettä, valtimokalkkiutuma lisääntyi 50 prosentilla verrattuna naisiin, jotka eivät ottaneet tätä lääkettä (warfariini). Patologinen muutos tapahtui vain yhden kuukauden aikana. Tämän tutkimuksen mukaan pitempiaikainen warfariinin käyttöön liittyi vakavampi valtimonkalkkiutuminen.

Dialyysipotilaat kärsivät vakavasta valtimonkalkkiutumasta sydän- ja verisuonitaudissa. Sen osuus on lähes puolet kaikista kuolemista. Eräässä kliinisessä tutkimuksessa tarkasteltiin dialyysipotilaiden K-vitamiinitasoja. Tulokset osoittivat, että 93 prosentilla potilaista oli valtimokalkkeuman riski. Tämän riskin osoitettiin alenevan K2-ravintolisällä.

Alla oleva lainaus on otettu American Heart Association -lehdessä julkaistusta artikkelista.

 

“Useimmilla yli 60-vuotiailla yksilöillä on vähitellen kasvavia kalsiumkivennäiskertymiä suurissa valtimoissaan. Tämä verisuonten kalkkiutuminen heikentää aortan ja valtimoiden joustavuutta, mikä heikentää sydämen ja valtimoiden verenkiertoa aiheuttaen huomattavaa kuolleisuutta 6-8 verenpainetta, aortan kovettumista, sydämen laajentumista, sydänlihaksen ja alaraajojen iskemiaa (paikallinen veren puute/ hapen puute), kongestiivista sydäntautia (sydän ei jaksa pumpata) ja rakenteellisen eheyden heikentymistä. Kalkkiutumisen vakavuus ja laajuus heijastavat valtimonkovetustaudin aiheuttaman plakkiutumisen määrää ja ennustavat vahvasti ja riippumattomasti sydäntauteja ja sydäntautikuolleisuutta.” (Lähde: American Heart Association.)

 

Tästä kiistämättömästä aineistosta huolimatta lääkärit eivät nykyään tee mitään suojellakseen ikääntyviä potilaita verisuonten kalkkiutumisen tuhoisilta vaikutuksilta. Tässä artikkelissa kerrotaan lyhyesti, kuinka oikea K-vitamiinin käyttö voi merkittävästi suojata pehmytkudostamme kalkkiutumiselta.

 

Haku the National Library of Medicin -tietokannasta termillä “vascular calcification” antoi tätä kirjoitettaessa tulokseksi seuraavat määrät julkaistuja tieteellisiä artikkeleita:

 

Vuosi  Uusia artikkeleita

1982  16

1994  53

2004  214

2008  373

2014  700+

 

Valtimonkovettumaa käsittelevien artikkeleiden kokonaismäärä the National Library of Medicine -tietokannassa oli yli 6400 huhtikuussa 2015. 16 artikkelista vuonna 1982 alkanut roima kasvu nykyiseen 6400:aan heijastaa eksponentiaalista tiedon lisääntymistä tästä

laajasta patologisesta prosessista.

Ongelmana on, että tämä ihmishenkiä säästävä aineisto ei näy lääketieteen kliinisessä praktiikassa, missä sitä kipeästi tarvitaan suojaamaan ikääntyviä ihmisiä lukuisilta sairauksilta.

 

 

Kalkkiutuminen ja verenpaine

 

Kun valtimot ovat pehmeitä ja joustavia, ne laajenevat ja supistuvat helposti jokaisella sydänlyönnillä. Kun ne kovettuvat (kalkkiutuvat) ja menettävät nuorekkaan joustavuutensa, verenpaine kohoaa asteittain.

Näin tapahtuu, koska sydän joutuu lyömään voimakkaammin työntäessään verta yhä jäykempiin valtimoihin. Sydämestä lähtevän suuren valtimon (aortta) kalkkiutuminen auttaa selittämään, miksi verenpaine kohoaa ihmisten vanhetessa. Pitkään kestäneen verenpaineen tunnusomainen merkki on sydämen vasemman eteisen laajentuminen. Vasen eteinen työntää veren aorttaan, mistä se sitten jakautuu kaikkialle kehoon.

Aortan jäykkyydestä (kalkkiutuminen) johtuva sydämen työmäärän lisääntyminen edistää sydäntautia, joka koskettaa yli 5 miljoonaa amerikkalaista.

 

 

Aorttaläpän kovettuminen

 

Vanhoja ihmisiä kohtaava ongelma on vähittäinen toimintahäiriö sydämen ja aortan välisessä läpässä, joka avautuu ja sulkeutuu jokaisella sydänlyönnillä.

Kun aorttaläppä ei sulkeudu täydellisesti, veri syöksyy takaisin vasempaan eteiseen. Ellei aorttaa vaihdeta/korjata leikkauksella, ihminen kuolee sydämen vajaatoimintaan.

Täydellinen toipuminen aorttaläpän vaihdosta on vanhoille ihmisille haasteellista, vaikka uudemmat valtimonsisäiset menetelmät ovat tulossa käyttöön. Tällöin keinotekoinen läppä ujutetaan aortan kautta ja ommellaan paikoilleen. Mekaanisen läpän saaneet tavallisesti joutuvat käyttämään verenohennushoitoa koko ikänsä, mikä aiheuttaa omat monimutkaiset sivuvaikutuksensa.

Ennen ajateltiin, että aortan kovettuminen johtui elinikäisestä kulumisesta. Nyt tiedetään, että aorttaläppälehtien kalkkiutuminen on syynä aorttaläpän pettämiseen syinä krooninen tulehdus,

kohonnut glukoosi, korkea homokysteiini ja alhainen magnesiumtaso.

 

 

Sydänvaltimoiden kalkkiutuminen

 

Ahtaumat sydänvaltimoissa, jotka ruokkivat sydänlihasta, aiheuttavat vuosittain valtavan määrän sairaalakuluja ohitusleikkausten ja valtimojen kautta tapahtuvien stenttien muodossa.

Kun kalkkiutunut läppä korvataan avoleikkauksella, kirurgi usein korvaa saman potilaan ahtautuneita sydänvaltimoja ohitusleikkauksella.” Tämä ei ole yllättävää, koska sydänvaltimoiden kalkkiutumalla ja aorttaläpän kovettumalla on usein samat syyt kuten kohonnut homokysteiini, krooninen tulehdus ja kalkkiutuminen.

Kalkkiutuminen jouduttaa merkittävästi valtimoplakkien muodostumista, jotka ahtauttavat ikääntyvien ihmisten sepelvaltimoita. Kalkkiutumista esiintyy 90 prosentilla sepelvaltimotautia

sairastavista potilaista.

Kliinisesti verisuonien kalkkiutuminen hyväksytään nykyään arvokkaana sepelvaltimotaudin ennusteena. Silti useimmat kardiologit käyttävät sitä vain diagnoosimarkkerina (sepelvaltimokalsiumin pistemäärätesti) sen sijaan, että he suoraan hoitaisivat perussyytä, kalkkiutumissairautta.

 

 

Mikä aiheuttaa valtimoiden kalkkiutumisen?

 

Monien tunnettujen riskitekijöiden, jotka ovat valtimonkovetustaudin taustalla, on osoitettu edistävän kalkkiutumista. Näitä ovat kohonnut LDL-kolesteroli, kohonnut homokysteiini, diabetes, munuaissairaus, krooninen tulehdus ja hapettumisstressi.

Edelleen kalkkiutumista edistäviä tekijöitä ovat myös alhainen magnesium (luonnollinen kalsiumkanavasalpaaja), hormoniepätasapaino ja veren liikakalsium (johtuen kilpirauhasen ylitoiminnasta).

Aliarvostettu merkittävä syy verisuoniston kovettumisessa ikääntyessämme on kuitenkin riittämätön K-vitamiinin saanti.

Kuten seuraavasta saatte lukea, veren alhaisesta K-vitamiinitasosta johtuen verisuonen seinämässä oleva proteiini sitoo kalsiumin valtimoihin, sydänläppiin ja muihin pehmytkudoksiin.

 

 

Kalsiumin estäjä tarvitsee K-vitamiinia

 

Matriisin gla-proteiini on on K-vitamiinista riippuvainen proteiini ja sen täytyy karboksyloitua toimiakseen oikein. Heikko Kvitamiinitila johtaa inaktiiviseen karboksyloitumattomaan matriisin

gla’han, mikä aiheuttaa kalsiumin keräytymisen pehmytkudoksiin.

Matriisin gla-proteiinin jääminen karboksyloitumatta on valtimonkovettumataudin, sydänkohtauksen ja munuaistaudin riskitekijä. Otsikkona vuoden 2008 tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin sydänverisuonien kalkkiutumista, on Matrix Gla-Protein: The Calcification Inhibitor In Need Of Vitamin K.

Matriisin gla-proteiini vuoraa verisuoniston seinämiä ja verenkierrossamme oleva K-vitamiini ohjaa sen toimintaa. Kun K-vitamiinitasot ovat alle optimaalin, matriisin gla-proteiini mahdollistaa kalsiumin soluttautumisen pehmytkudokseen samalla tavalla kuin kalsiumin imeytymisen luustoon. Kuullessasi termin “valtimonkovettuma” se voi sananmukaisesti merkitä sitä, että aikaisemmin joustavat verisuonet muuttuvat jäykiksi (kalkkiutuneiksi) luumaisiksi rakenteiksi.

K-vitamiinitason ollessa optimaali, matriisin gla-proteiini aktivoituu ja estää kalsiumin pääsyn valtimoihin, sydänläppiin ja muihin pehmytkudoksiin.

Toisin sanoen K-vitamiini toimii säätelijänä. Kun K-vitamiini “käynnistää” matriisin gla-proteiinin, se estää kalsiumin pääsyn pehmytkudokseen. Kun K-vitamiinia on riittämättömästi, matriisin gla-proteiinikytkin on “off”-asennossa ja kalsium soluttautuu nopeasti pehmeisiin kudoksiin.

Vuoden 2008 tutkimus osoittaa siis, että matriisin gla-proteiini toimii selvästi “kalsiumin estäjänä, joka tarvitsee K-vitamiinia”.

 

 

Mitä tapahtuu, kun K-vitamiinia ei ole?

 

Tuore tutkimus antoi todellista näyttöä siitä, mitä vanheneville ihmisille tapahtuu, kun heiltä poistetaan K-vitamiini. Warfarin on verenohennuslääke (marevan), jonka toiminta on vastakkainen K-vitamiinille. Tätä lääkettä on myyty Coumadin-kauppanimellä useita vuosikymmeniä.

Tutkijat olivat kauan sitten tietoisia, että warfarinin käyttäjät kärsivät nopeutuneesta valtimonkovettumasta, mutta vasta hiljattain on tullut vaihtoehto, jolla suuren riskin potilaita voidaan suojella valtimotukoksilta, kuten iskeemiseltä aivohalvaukselta.

Vuonna 2015 julkaistussa tutkimuksessa, jossa arvioitiin 451 mammografiaa käyttävän naisten valtimoiden kovettumista. Vain yhden kuukauden tai useampien kuukausien warfarinhoidon

jälkeen valtimoiden kalkkiutuminen lisääntyi hämmästyttävät 50 prosenttia hoitamattomiin naisiin verrattuna. Kun nämä naiset arvioitiin uudelleen viiden vuoden kuluttua, valtimonkalkkiutumat olivat lisääntyneet lähes kolminkertaiseksi!

 

 

Mikä on matriisin gla-proteiini?

 

Varhaiset elämänmuodot ovat lähtöisin kalsiumia sisältävistä meristä, jotka tarvitsivat alkukaintaisia organismeja estämään laajaa kalsiumin kiteytymistä eläviin pehmeisiin kudoksiin.

Huomattava kalsiumia estävä mekanismi tapahtuu aktivoimalla matrix gammacarboxyglutamic acid -niminen mekanismi, yleisemmältä nimeltä matriisin gla.

Matriisin gla-proteiinin toiminta perustuu sen karboksyyliryhmään. Matriisin gla’ssa on tapahduttava karboksylaatio, jotta se toimii kunnolla.

K2-vitamiinin läsnäollessa matriisin gla-proteiini karboksyloituu, mikä merkitsee, että se käynnistyy ja ehkäisee kalsiumin soluttautumisen.

Kun K2-vitamiinia on riittämättömästi, matriisin gla karboksyloituu riittämättömästi eli on “off” asennossa, mikä merkitsee, että se ei kykene estämään kalsiumin soluttautumista pehmeisiin

kudoksiin.

Jotta voimme pitää kalsiumin estäjämatriisin glan jatkuvasti karboksyloituneena, meidän on huolehdittava K2-vitamiinin säännöllisestä saannista. Tämä tapahtuu helposti yhdellä päiväannoksella oikean muotoista K-vitamiinia.

Tämä uusi ihmiskoe antaa selkeän näytön siitä, kuinka nopeasti kalkkiutuminen tapahtuu, kun keho - warfariinin (K-vitamiinin antagonisti) vaikutuksesta - tyhjentyy K-vitamiinista.

 

 

Mitä tapahtuu kun K-vitamiinia annetaan sen puutoksesta kärsiville potilaille?

 

Munuaistautipotilaat pidetään hengissä kolmella dialyysihoidolla viikossa. Vaikka dialyysin käyttö on pidentänyt lukuisten ihmisten elämää, se aiheuttaa tuhoisia sivuvaikutuksia pitkällä aikavälillä. Yli 50 prosentilla dialyysipotilaista esiintyy verisuonien kalkkiutumista, joka on sydän- ja verisuonitaudin pääasiallisin syy. Sydäntautien osuus on noin 50 prosenttia kaikkien näiden potilaiden kuolemista.

Eräässä tutkimuksessa arvioitiin MK7-muotoisen K2-vitamiinin vaikutuksia eri annoksilla valtimonkalkkiutumisen markkereihin, muun muassa matriisin gla-proteiinien karboksylaatioon (aktivointiin).

MK-7 (menaquinoni-7) on erityinen K2-vitamiinin muoto, koska se pysyy aktiivisena kehossa vähintään 24 tuntia.

Perustasoisesti dialyysipotilailla oli 4,5-kertaa korkeampi karboksyloitumaton matriisin gla verrokkeihin verrattuna. Sitten heille annettiin 45 mcg, 135 mcg ja 360 mcg MK-7:ää kuuden viikon ajan.

Tulokset mitattiin karboksyloitumattomana glana ja muina systeemisinä (koko kehoa koskeva) kalkkiutumisyksikköinä. Muistanette, että kun matriisin gla on karboksyloitumaton, se mahdollistaa ympäröivän kudoksen kalkkiutumisen.

Kun MK-7 -muotoista K2-vitamiinia annettiin, karboksyloitumaton gla-matriisi alenin 36,7 prosenttia 135 mcg:n ryhmässä, 61,1 prosenttia 360 mcg:n ryhmässä. Ryhmässä, joka sai 36 mcg päivässä MK-7:ää, edullinen vaste oli merkittävät 93 prosenttia.

Kun K2-vitamiinin antaminen näille dialyysipotilaille lopetettiin, karboksyloitumattoman matriisin gla-proteiini lisääntyi merkittävästi, mikä osoitti, että nämä korkean riskin yksilöt altistuivat uudestaan vakavalle verisuonien kalkkeutumiselle.

 

 

Riittävän kalsiumin saannin tärkeys

 

Kalsiumilla on lukuisia elämää ylläpitäviä prosesseja. Niistä tärkein on elektrolyyttinen tasapaino, jota tarvitaan oikeaan sydänrytmiin. Jos kalsium loppuisi verenkierrosta, ihminen voisi kuolla akuutista rytmihäiriöstä johtuvaan sydänkohtaukseen.

Terveessä kehossa 99 prosenttia kaikesta kalsiumista on varastoituneena luustoon, missä se muodostaa tukirakenteen. Lisäkilpirauhaset säätelevät tarkasti verenkiertoon pääsevän kalsiumin määrää.

Luustossa K2-vitamiini aktivoi proteiineja, jotka sitovat kalsiumia. Paljon K2-vitamiinia saavilla väestöillä on vähän osteoporoosia.

Luutiheyden ylläpitämiseen tarvitaan noin 1200 mg kalsiumia päivässä ravinnosta ja ravintolisänä. Ehdotamme noin 700 mg kalsiumia päivässä ravintolisänä naisille ja noin 500 mg päivässä miehille. Useimmat ihmiset saavat lopun kalsiumista ravinnosta.

 

 

K-vitamiinin kolme muotoa

 

Tämän kaiken tiedon ja alhaisen hinnan perusteella on järkevää ottaa ravintolisää, joka sisältää kaikkia K-vitamiinimuotoja. Käyttökelpoisimpia K-vitamiinin muotoja ihmisen terveydelle on kolme:

• K1-vitamiini. K1-vitamiinia, joka tunnetaan myös fylloquinonena, esiintyy kasveissa ja osa siitä muuttuu kehossa K2:ksi. Tätä muotoa pidetään vähiten tehokkaana, koska se on riippuvainen muuttumisesta aktivoituneeksi K2:ksi, jotta se estäisi merkittävästi kalkkiutumista. Tästä huolimatta on julkaistu tutkimuksia, jotka osoittavat K1-vitamiinin nauttimisen vähentäneen sairastumisriskiä.

• K2 (MK-4). MK-4:ää on lihassa, munissa ja maitotuotteissa. Se on eniten tutkittu K-vitamiinin muoto luuston terveyden säilyttämiseen. Se imeytyy nopeasti kehoon.

• K2 (MK-7). MK-7:ää on fermentoiduissa soijapavuissa ja fermentoiduissa juustoissa. Erityiseksi tämän muodon tekee se, että se pysyy aktiivisena kehossa yli 24 tuntia. Tämä on ratkaisevaa, kun suojaudutaan kalkkiutumiselta, koska ilman K2:ta matriisin gla-proteiinit menettävät tehonsa nopeasti.

 

Liittovaltio sanoo, että aikuiset tarvitsevat vain 90-120 mcg K-vitamiinia päivässä.100-102 Vaikka tämä on riittävä oikeaan veren hyytymiseen, nykyisen tutkimuksen mukaan määrä ei ole riittävä estämään verisuonien kalkkiutumista.

Kalsiumin täydentäminen kohtuullisilla päiväannoksilla ei jouduta valtimojen kalkkiutumista. Syynä on, että keho säätelee veren kalsiumpitoisuutta tarkasti ja suurin osa nautitusta kalsiumista varastoituu luustoon. Verenkierto on kalsiumin suhteen ensisijalla, mikä merkitsee, että jos ravinnon kalsium tai ravintolisäkalsium poistetaan, lisäkilpirauhaset sieppaavat kalsiumia luustosta veren kalsium- ja elektrolyyttitasapainon ylläpitämiseen.

K-vitamiini on kalsiumia säätelevä ravinne. Oikein täydennettynä K2-vitamiini aktivoi matriisin gla-proteiineja pehmeissä kudoksissa pitämään kalsiumin poissa. Toisaalta K2-vitamiini aktivoi kalsiumia sitovia proteiineja luustossa luuston tiheyden ylläpitämiseen.

K-vitamiinin puutteessa pehmeisiin kudoksiin kehittyy luumaisia rakenteita. Varhaiset patologit olivat hämmentyneitä löytäessään kovettuneita valtimoita, joiden he odottivat olevan pehmeitä ja joustavia. Vuonna 1863 Rudolf Virchow, joka tunnetaan patologian isänä, kuvasi havaitsemiaan verisuonimuutoksia “luutumina”, ei pelkästään kalkkiutumina.

Nämä nykyisten löytöjen vahvistamat havainnot osoittavat selvästi K-vitamiinin tehon tai sen puutteen säätämään, säilytämmekö vahvan luutiheyden ja pehmeät joustavat kudokset vai saammeko osteoporoosin sekä verisuonien kalkkiutumisen.

 

 

Voidaanko kalkkiutuminen pysäyttää?

 

Useimmat aikuiset todennäköisesti kärsivät jonkin asteisesta kalkkiutumisesta, koska K-vitamiinin saanti pysyy epideemisen alhaisella tasolla länsimaisissa yhteiskunnissa. Osa meistä on vakavasti kalkkiutuneita johtuen sairauksista, jotka vaativat dialyysiä tai warfariinia tai olemme antaneet veren homokysteiinin, LDL:n tai glukoosin olla liian korkealla liian

kauan.

Niinpä kysymys kuuluu, onko mitään, mitä voimme tehdä pysäyttääksemme kalsiumin kertymisen valtimoihimme, sydänläppiimme, rauhasiimme ja muihin pehmeisiin kudoksiimme?

Löysimme vuonna 2007 julkaistun eläintutkimuksen, joka osoittaa, että K-vitamiini suurina annoksina saattaisi tehota. Tutkimuksen tekijät kirjoittivat: “Olettaen, että valtimonkalkkiutumat ennustavat sydäntauteja, valtimonkalkkiutumien väheneminen saattaa auttaa pienentämään kuolemanriskiä ihmisillä, joilla on krooninen munuaistauti ja sepelvaltimotauti.”

Tutkimus koski neljää rottaryhmää, joiden ruokavalio sisälsi warfariinia. Sillä aiheutettiin kalsiumkertymiä verisuoniin. Tämä ruokavalio sisälsi myös pienen annoksen (normaalia) K1-vitamiinia, jolla varmistettiin, että eläimillä ei ollut K-vitamiinin puutosta. Rotat jaettiin useaan ryhmään, joista seuraavat neljä ryhmää muodostivat kokeen pääosan:

 

Ryhmä 1: jatkettiin warfariinia sekä normaalia K1-ruokavaliota;

Ryhmä 2: lopetettiin warfariini, mutta jatkettiin normaalia K1-annosta;

Ryhmä 3: lopetettiin warfariini, mutta käytettiin K1-vitamiinia suurina annoksina.

Ryhmä 4: lopetettiin warfariini, mutta lisättiin K2-vitamiinin MK-4 -muoto suurina annoksina.

 

Ensimmäisten kuuden viikon aikana warfariinilla ja normaalilla K1-vitamiinilla kaikkien eläinten valtimonkalkkiutumat lisääntyivät merkittävästi.

Suuria annoksia K1- tai K2 (MK-4) -vitamiinia saavissa ryhmissä valtimoiden kalkkiutuminen ei vain pysähtynyt vaan aikaisemmin kertynyt valtimonkalkkiutuma väheni 37 prosenttia kuuden viikon jälkeen. 12 viikon kuluttua valtimonkalkkiutumakertymät olivat vähentyneet 53 prosenttia.

Myös kaulavaltimon ahtatuminen pysähtyi suuria K1- ja K2- vitamiinia saavien ryhmän jäsenillä.

Tämä tutkimus antaa kiintoisaa näyttöä siitä, että warfariinilla aiheutettu kalkkiutuminen voidaan parantaa ottamalla suuria K-vitamiiniannoksia.

Monista muuttujista johtuen on vaikea arvioida vastaavaa ihmisten annosta, jolla rottien valtimokalkkiutuma pysähtyi. Ravinnon määrään ja eläinten kehonpainoon perustuen vastaava

annos ihmisille K2 (MK-4) -vitamiinia on noin 52 000-97 000 mcg päivässä (eli 52-97 mg päivässä).

Koska K-vitamiinin päiväannossuositus on vain 90-120 mcg, tässä rottatutkimuksessa käytetty K-vitamiiniannos saattaa tuntua erittäin suurelta. Kuitenkin Japanissa K2-vitamiinin MK-4 - muoto on hyväksytty lääkkeeksi osteoporoosiin ihmisillä ja päiväannos on 45 000 mcg (45 mg), jolla ei ole raportoitu olevan toksisia vaikutuksia.

Useimmat Life Extensionin jäsenet ottavat yhdistelmää, josta saa 1 000 mcg K1-, 1 000 mcg K1 (MK-4)- ja 200 mcg K2 (MK-7) -vitamiinia.

Nämä ovat suuria annoksia ravintolisäteollisuuden standardeihin verrattuna ja voitaisiin väittää, että näiden päiväannosten ottaminen pitkähkön ajan saattaisi pysäyttää valtimonkalkkiutuman, mutta lisää tutkimuksia ihmisillä tarvitaan tämän toteamiseksi.

Jotkut jäsenet ottavat nyt suurempia K-vitamiiniannoksia tavoitteena pysäyttää pehmeiden kudosten kalkkiutuminen.

 

 

Systeeminen kalkkiutuminen

 

Sydänverisuonet ovat erityisen alttiita kalsiumin keräytymiselle. Kalkkiutumista havaitaan kuitenkin yleisesti iholla, munuaisissa, jänteissä, rauhasissa ja muissa pehmeissä kudoksissa sairauden ja/tai vanhenemisen seurauksena.

Kuinka K-vitamiiniravintolisää otetaan oikein Julkaistun tieteellisen kirjallisuuden katsauksessa ikääntyviä ihmisiä neuvotaan ottamaan kaikkia kolmea K-vitamiinilajia eli K1, K2 (MK-4) ja K2 (MK-7).

Koska K-vitamiini on rasvaliukoinen, sen ottaminen päivän rasvaisimman aterian yhteydessä parantaa merkittävästi imeytymistä verenkiertoon.

Monet jäsenet kysyvät, miksi he eivät voi ottaa vain K2- vitamiinin MK-7 muotoa sen pitkäaikaisten vaikutusten vuoksi kehossa ja koska sillä on osoittautunut olevan voimakkaita kalsiumia estäviä ominaisuuksia. Vastauksemme on, että K1- ja MK-4 vitamiinimuodoilla on saatu vaikuttavia tuloksia muissa tutkimuksissa, joten on parasta ottaa yhdistelmää, joka sisältää kaikkia kolmea K-vitamiinimuotoa. Kuten jo mainittiin, K2-vitamiinin MK-4 -muotoa on Japanissa käytetty reseptilääkkeenä suurina annoksina osteoporoosin hoidossa.

Koska K1- ja MK-4 -vitamiinit ovat huokeita, on järkevää yhdistää ne pitkäaikaisvaikutteiseen MK-7 -muotoon ehkäisemään ja mahdollisesti pysäyttämään niin paljon verisuonien kalkkiutumista kuin mahdollista ja samalla luuston vahvistamiseen.

 

Miksi lääkärit suhtautuvat varauksella K-vitamiiniin

 

Vuonna 1999 eräs tieteellinen neuvonantajamme suositti minulle, että ikääntyvien ihmisten tulisi ottaa K-vitamiinia ravintolisänä.

K-vitamiini tunnetaan veren hyytymisvitamiinina, koska sen merkitys veren hyytymisessä on ratkaiseva.

Aluksi olin huolestunut, koska epänormaali hyytyminen verisuonissa (veritulppa) on johtava kuolinsyy ikääntyneillä. Veritulppa on usein syynä sepelvaltimotukkeumasta johtuviin sydänkohtauksiin ja aivohalvauksiin.

Saatetaan ajatella, että suurempien K-vitamiiniannosten ottaminen lisää veritulpan riskiä. Tällä huolella ei kuitenkaan ole todellisuuspohjaa. Syynä on se, että hyytymisproteiinien kyllästämiseen tarvitaan vain pieniä määriä K-vitamiinia.

Kun hyytymisproteiinit ovat täysin K-vitamiinin kyllästämiä, silloin suurempi K-vitamiinin määrä ei aiheuta veritulppariskin lisääntymistä. Väärinkäsitys K-vitamiinin merkityksestä veren hyytymisessä on osaltaan jyrkästi lisännyt verisuonien kalkkiutumisesta johtuvia sairauksia. Julkaistujen tutkimusten suuri määrä on osoituksena siitä, että yleisimmät ikääntyviä ihmisiä kohtaavat rappeutumissairaudet voitaisiin ehkäistä ottamalla riittävästi K-vitamiinia.

Valtavirran lääkärit eivät vieläkään ymmärrä K-vitamiinin ratkaisevaa merkitystä sydänläppien, valtimoiden sisäseinien ja muiden pehmeiden kudosten kalkkiutumisen ehkäisyssä, kun samalla pidetään kalsium luustossa, missä sitä tarvitaan.

Silmiä avaavat uudet tutkimukset osoittavat, kuinka tärkeää on optimoida K-vitamiinin saanti suojaamaan pehmeitä kudoksia kalkkiutumiselta.

Tämän tiedon saattaminen lääkäriyhteisön käyttöön on kiireellinen. Näin ei ehkä tapahdu kovin pian, koska K-vitamiinia myydään huokeana ravintolisänä eikä kalliina reseptilääkkeenä.

 

Pidemmän elämän puolesta

William Faloon

 

Lähde: Life Extension, April 2015

Julkastaan Life ExtensionR luvalla, www.lef.org

Suomennos Jussi Yli-Panula

 

 

ALOITUSSIVULLE