Ultran Nettikolumni  8/2002

 

Pentti Haasiosalo

Avautuvan kanavan sudenkuoppia

 

 Liiallinen alkuinnostus aiheuttaa kaikissa asioissa viljalti murheita. Tämä pätee myös rajatiedon avautuviin kanaviin. Moni kanavaksi avautunut on alkuinnostuksessaan puhunut ja kirjoittanut – jopa kirjoja – viesteistä, joita on kanavaksi avautumisen alkuhuumassa saanut. Jälkeenpäin, ymmärryksen lisääntyessä, he ovat katuneet virheellisen julistuksensa kuumeista kiihkoa. Miksi? Siksi, että valtaosa näiden avautuneiden kanavien saamista viesteistä on ilkikuristen astraalitason häiriköiden heille antamia! Ne eivät ole jumalallisia ilmoituksia, eivätkä edes alimpien valo-olentojen viestejä. Tällaisia tekstejä on paljon myös Raamatussa ja niiden väitetään olevan Jumalan sanaa, surullista.  

 Kanavaan yhteyttä ottavien olentojen alkuperä tulisi aina ymmärtää ja osata tarkistaa. Moni avautuva kanava saa viestejä astraalitason häiriköiltä jotka viestittävät olevansa joko Gabriel, Mikael, Jeesus tai jopa Jumala. Yleensä nämä viestit ovat alhaisen tason hölynpölyä. Moni viesti tosin on naamioitu universaalin rakkauden kaavulla – koska astraalitason häiriköt tietävät Maan ihmispersoonien, etenkin naisten, helposti tarttuvan sellaiseen ”koukkuun” – mutta samalla ne sisältävät karkeita virheitä aineentason maailmoista ja Elämästä yleensä.

     Avautuva kanava on alkuinnostuksensa huumassa useimmiten sokea, eikä ymmärrä tarkistaa tai tarkistuttaa lähettävän tahon puhtautta, koska uskoo sanoman – lähettävän tahon ilmoituksen mukaisesti – tulevan peräti Mikaelilta, Jeesukselta tai jopa itse Jumalalta. Olisi onnellista ymmärtää, ettei avautuva kanava saa yhteyttä edellä mainittuihin tahoihin, vaan merkittävästi alemman tason olentoihin. Todelliset Valon voimien henkioppaat eivät milloinkaan tuputa tietoa, eivätkä anna tehtäviä tai määräyksiä. Todelliset henkioppaat eivät myöskään milloinkaan käy kauppaa ihmispersoonasta ja/tai ihmissielusta. Valon oppaat eivät anna virheellistä tietoa. Mikäli he eivät tiedä ja tunne kysyttyä asiaa, he kysyvät laajemman tiedon omaavilta henkiopastajilta, tai eivät anna mitään tietoa.

     Mikäli avautuvan kanavan ”henkiopas” antaa esimerkiksi astrofysikaalisia tietoja – ne ovat nykyään helposti tarkistettavissa – aurinkokunnastamme tai lähitähdistöistä, on viisasta heti tarkistaa ovatko tiedot oikeita. Tämä ei ole liikaa vaadittu. Mikäli tiedot osoittautuvat virheellisiksi, on syytä epäillä ”henkioppaan” olevan astraalitason häirikkö ja asia on syytä tarkistaa luotettavalta, vanhemmalta kanavalta. Mikäli kyseessä oleva ”henkiolento” osoittautuu astraalitason häiriköksi, olisi avautuvan kanavan viisasta irtisanoutua vuorovaikutuksesta tällaisen olennon kanssa.

 Viestien sisältö tulisi ymmärtää aina tarkistaa, sisälsivätpä ne mitä tietoa tahansa. Moni avautuva kanava on kirjoittanut julkaisuihinsa täysin virheellisiä asioita, vaikka ne olisivat olleet helposti tarkistettavissa. Astraalitason häiriköt antavat meille millaista tietoa tahansa. Todelliset valo-olennot eivät anna meille virheellistä tietoa, eivät myöskään sellaista tietoa, joka suuresti ylittäisi Maan ihmisolennon älyn ulottuvuudet.

     Toistuvasti skeptikot kyselevät, että miksi kontaktihenkilöille tai selvänäkijöille ei anneta tiedettä huikeasti edistäviä tietoja. Niin – miksi tällaisia tietoja ei anneta planeettamme väestölle? Vastaus on yksinkertainen: Maapallon väestö on vielä niin kehittymätöntä, että he käyttäisivät väärin planeettamme tietotaitotasoon nähden ylivertaista tieteellistä tai teknistä tietoa. Meitä kehittyneemmät avaruudelliset toimijat ovat tarkkailleet planeettamme elämänmenoa kymmenien miljoonien vuosien ajan, he tuntevat perin pohjin Maan ihmisen raadollisuuden. Tämän vuoksi he eivät anna – kuten niin monet asuinplaneettamme isät ja äidit antavat – moottorisahaa, moottoripyörää, autoa; saati sitten ydinvoimaa mittavampaa tekniikka ymmärtämättömien Maan lasten käsiin.

     Tiedämme toki, miksi planeettamme tieteeseen ylivertainen tietotaito kiinnostaa tiedeuskovaisskeptikoita. Ymmärrämme kuitenkin, että Maapallon väestön on itse raivattava kehityspolkunsa ja tehtävä omat valintansa; kukaan muu ei saa tehdä työtämme puolestamme. Meidän kaikkien olisi onnellista ymmärtää, että ainoa apu, mikä Maan ihmisolennoille sallitaan antaa, toteutetaan tänne inkarnoituvien – planeettamme ihmistä kehittyneempien ja jalontuneempien – kosmisten sielujen avustavan toiminnan kautta. Tähän toimintaan sisältyy kosmisten sielujen asuttamien persoonien suorittama tieteen ja tekniikan kehittäminen, moraalinen ja henkinen opastustyö, jne.; ja se toteutetaan työskentelemällä planeettamme ihmissukuisen olennon kehossa sekä Maan ihmisen mahdollisuuksien ja rajoitusten puitteissa.

 Aistiemme laajentuminen – kanavaksi avautuminen – on aina menestyksellisen henkisen kasvumme seurausta, tuloksekkaista ponnisteluistamme saamamme lahja. Meidän tulisi olla nöyrästi kiitollisia kanavaksi avautumisestamme ja samalla ymmärtää, että erottelukykyämme ja ymmärrystämme koetellaan jatkuvasti. Kanavan puhtaus ja ymmärrys on aina koetteella, aina!

     Avautuvan kanavan olisi onnellista ymmärtää, että asuinplaneetallamme toimii henkisen kasvun monilla eri tasoilla olevia kanavia; ja että eri kanavien näkemis- ja ymmärryskyvyssä on valtavia eroja. Kanavien edistyminen, henkinen kasvu, mahdollistetaan keskeytyksettömällä koulutuksella, Elämän Koulun kokeilla, jotka asettavat jatkuvasti kanavan näkö- ja erottelukyvyn sekä ymmärryksen koetteelle. Toiset kanavat edistyvät nopeammin, kuin toiset. Vuoren juurelta näkee vähemmän, kuin ylempää vuoripolulta, saati siten vuoren huipulta.

     Mitä enemmän kykenemme näkemään, sitä enemmän ja laajemmin meidän on mahdollista ymmärtää ihmistä ja Elämää. Mitä enemmän ymmärrämme, sitä laajemmin ja monipuolisemmin kykenemme näkemään ja kokemaan elämän eri ilmiöitä, olemista sekä eri värähdetasojen asujamistojen ominaislaatua, olentoluokkia ja elämää.

     Kukaan aineentason työpuvussa vaeltava kanava ei ole milloinkaan virheetön ja valmis. Kaikesta huolimatta olisi suurta viisautta, että avautuva ja kanssamatkaajiensa parissa työtään aloitteleva kanava olisi luotettavan, vanhemman kanavan ohjauksessa ja valvonnassa kunnes hänen erottelukykynsä ja ymmärryksensä on riittävästi avartunut.

     Henkisen kasvun ja harjaannuksen myötä jokaisen kanavan tieto, näkemis- ja erottelukyky sekä ymmärrys Maailmankaikkeuden ilmiöistä ja olemuksesta lisääntyy ja monipuolistuu. Näkemis- ja ymmärryskyvyn kehittymisen myötä kanavalle vähin erin – inkarnaatio inkarnaatiolta – avautuu kosmisen tiedon vuorovaikutteinen väylä. Alati avartuessaan tämä kosmisen tiedon väylä saa vuorovaikutteista ja synergoivaa kontaktipintaa solaarisen, galaktisen ja viimein Maailmankaikkeudellisen tietopankin kanssa. Jalontumisensa myötä kanava saa lopulta ”Maailmankaikkeuden Tietoverkossa surffailemaan oikeuttavan ajokortin”.

 Avautuvan kanavan tulisi kyetä poistamaan pelkonsa. Kanavan olisi hyvä tietää, etteivät hänen – eri olemisen tasoilla – kohtaamansa olentoryhmät voi vahingoittaa häntä, mikäli hän ei anna pelolle valtaa. Jos kanava on altis peloille, hän ei ole vielä kypsä kohtaamaan eri värähdetasojen olentoluokkia.

     Mikäli avautuva kanava joutuu pelon valtaan kohdatessaan eri olemisen tasojen – etenkin eetteritason ja alempien astraalitasojen ilkeämielisiä – olentoja, on suuri vaara, että hän joutuu näiden valtaamaksi. Tällaisesta on runsaasti esimerkkejä elävästä elämästä ja ne ovat aina hyvin surullisia.

     Avautuvan kanavan käytössä olevan persoonan tulisi olla niin pitkälle jalontunut, että hän kykenee riittävästi hallitsemaan ajatuksiaan ja pelkojaan. Vain ajatuksiaan ja pelkojaan hallitsemaan kykenevä etsijä voi turvallisin mielin vuorovaikuttaa eri olentoluokkien kanssa sekä tehdä tutkimusmatkoja Maailmankaikkeutemme ilmenemisen ja olemisen eri tasoille ja ulottuvuuksille.

 

Avautuvan kanavan on hyvä tietää, että rajatiedon – ja vallankin henkisen kasvun – asioiden harrastajien piirissä on viime vuosikymmenien, ja etenkin viime vuosien, aikana puhuttu paljon suojauksen merkityksestä. Avautuvan kanavan on onnellista ymmärtää, että vilpittömällä totuudenetsijällä – joka on peloton ja hallitsee ajatuksensa – on riittävä, syntymälahjaksi saatu suojaus. Mikäli rakennat ympärillesi – menetelmiä on monia – energiasuojakenttiä, kavennat oleellisesti vuorovaikutusmahdollisuuksiasi Maailmankaikkeuden eri tasojen ja ulottuvuuksien olentoluokkien kanssa. Avautuvan kanavan on hyvä tietää, että ensisijassa energeettisen suojauksen rakentaminen estää vuorovaikutuksen muiden olentoluokkien kanssa ja mahdollistaa vuorovaikutuksen pääasiassa vain kanavan kehitystasoa vastaavien olentojen, yleensä kehittymättömän Maan ihmisen kaltaisten ja sitä alempien olentojen kanssa; eetteri- ja astraalitason olentojen kohtaamisen.

     Vilpittömällä totuudenetsijällä on luontaisena varusteenaan paras mahdollinen suojaus: Maailmankaikkeuden Luojan Totuuden ja Rakkauden loistava Valokilpi. Hän ei tarvitse mitään muuta suojakseen; riittää, kun hän pitää ajatuksensa ja paitansa puhtaana, kuten eräässä laulussa sanotaan.

     Vain pelokkaat ja kaoottisten ajatustensa ohjastamina olevat ihmispersoonat tarvitsevat erityisiä suojaustoimenpiteitä kommunikoidessaan tavanomaisesta vuorovaikutuskentästämme poikkeavien värähdetasojen olentojen kanssa. Mikäli et koe vielä olevasi valmis – peloton, uljas ja oikealla tavalla rohkea – eri tietoisuustasojen ja ulottuvuuksien valovoimainen Totuuden ritari, lienee Sinun viisainta rakentaa itsellesi energiasuojaus.

 Avautuvien henkiparannuskanavien ja energiahoitajien olisi viisasta ymmärtää hoitaa ensisijassa itseään, sen jälkeen itseään ja sitten vasta itseään. Mikäli tämän jälkeen on vielä ylimääräistä aikaa ja energiaa sekä todellista parantajakanavan kykyä muille jaettavaksi, toteutettakoon sitä harkiten.

     Mikäli väärinkäytät voimavarojasi – teet liikaa työtä, etkä huolehdi riittävästi itsestäsi – joudut toisten autettavaksi. Tärkeää on varata riittävästi taukoaikaa peräkkäisten vastaanottojen välillä, jotta ennättää ja kykenee poistamaan autettavien ”käytetyn”, alhaisen energian työtiloistaan ja ennen muuta omasta energiakentästään.

 Selvänäköiseksi avautuvien kanavien tulisi tietää ja ymmärtää, että tulevaisuuteen liittyvät ”ennenäyt” eivät ole sataprosenttisesti totta. Tämä tulisi aina kertoa myös asiakkaille. Ennenäyt ovat aina vain tietyllä todennäköisyydellä todentuvia. Vaihtoehtoisia toteutumisvaihtoehtoja on useita. Aloitteleva selvänäkijä tavoittaa vain jonkin toteutumisvaihtoehdon energiarakenteen. Miksi ennuste on vain tietyillä, eri todennäköisyyksillä todentuvissa oleva monivaihtoehtoisuus? Siksi, että me kaikki vaikutamme koko ajan kaikkeen, ihan kaikkeen, jopa koko Maailmankaikkeuteen. Tämän vuoksi niin sanottu tulevaisuus ja sen eri todentumisvaihtoehtojen prosentuaalinen toteutumistodennäköisyys muuttuu koko ajan. Niinpä mikään ennuste ei ole sataprosenttisen varma, ne kaikki ovat enemmän tai vähemmän virheellisiä. Mitä epäpuhtaampi kanava on, sitä virheellisempiä ovat ennusteet, vaikkei kyseessä olisikaan niin sanottu ”huijariselvänäkijä”, joita heitäkin – valitettavasti – toimii rajatiedon kentässä lukuisa joukko. 

     Kaikkien avautuvien kanavien olisi onnellista tietää, että eräät kvanttimekaniikan tutkijat ovat esittäneet useita erilaisia otaksumia siitä kuinka tietynlainen aika-avaruuden ”ympyrämäinen” kaareutuminen toisi ”kohdakkain” niin sanotusti eri ajankohtana sattuneet tapahtumat. On suurta viisautta ymmärtää, ettei aika ole lineaarinen, eikä aina edes kronologinen – sillä kaikki on monitasoisesti ja -ulotteisesti läsnä ja tapahtuu juuri tässä ja nyt, vaikkakin eri energiatasoilla ja

 -ulottuvuuksilla; ja kaikkea tätä samanaikaisesti ravitsee ja läpäisee äärettömän monitasoinen ja

 -ulotteinen Maailmankaikkeuskronologisuus – mutta planeettamme ihmisen on helpompi ymmärtää asioita ja kuvauksia, mikäli käytämme aineentason ymmärrykselle ominaisia kronologisia ja lineaarisia ilmaisuja.

     Avautuvan kanavan olisi onnellista ymmärtää, että kvanttifyysikoiden esittämät, toisiaan sivuavat ja ”koskettavat” energiarakenteet ovat todellisuudessa meidän kolmiulotteisen havaintomaailmamme ja Maailmankaikkeutemme sisältämien rinnakkaismaailmankaikkeuksien sekä rinnakkaismaailmojen – myös rinnakkaismaapallojemme sisältämien rinnakkaiselämiemme – samansukuisvärähteisiä, eri maailmojen sisältämiä, keskenään vuorovaikuttavia energiaelementtejä. Maailmankaikkeuksia on ääretön joukko ja ne ilmentävät itseään monilla eri kehitystasoilla. Jokaisella Maailmankaikkeudella on lukuisa joukko rinnakkaismaailmankaikkeuksia, jotka sisältyvät kyseessä olevan Maailmankaikkeuden henkienergeettiseen kokonaisrakenteeseen.

 Eräät rajatiedon auttajat käyttävät kanssaihmisiä palvelevassa työssään apuvälineinä astrologiaa, numerologiaa, tarot-kortteja, kristallipalloa, kahvinporoja, eläinten luita, jne. Joitakin rajatiedon auttajia näiden apuvälineiden käyttö palvelee eräänlaisena intuitiota aktivoivana rituaalina. Jotkut rajatiedon ”auttajat” käyttävät näitä apuvälineitä asiakkaittensa huijaamistarkoituksessa.

     Mikäli avautuva kanava aikoo työssään käyttää jotakin tai joitakin edellä mainittuja apuvälineitä, hänen olisi onnellista ymmärtää, että esimerkiksi astrologiset ja numerologiset kirjat sekä ATK-softat sisältävät vain hyvin karkeita ihmispersoonan ominaisuuksia haarukoivia ”haravia”. Taitamattoman ja ymmärtämättömän – vaikkakin näitä apuvälineitä vuosikymmeniä käyttäneen – ihmispersoonan käytössä astrologia ja numerologia antavat yleensä vääriä tulkintoja. Miksikö? Siksi, että edellä mainitsemieni apuvälineiden kukin tulkintakategoria itsessään sisältää laajan persoonan ominaisuuksien tulkintamahdollisuuden, vastakkaiset ääripäät mukaan lukien.

     Olisi suurta viisautta, ettei totuuteen pyrkivä, avautuva kanava, käyttäisi lähimmäisiään palvelevassa työssään tällaisia apuvälineitä mikäli hänellä ei ole selvänäkö- ja/tai selvätietokykyä. Vain selvänäköisen ja/tai -tietoisen auttajan käytössä astrologiaa ja numerologiaa osataan käyttää oikein. Tällöin ”tulkintaharavien” vaihtelualueesta osataan valita tutkittavan ihmispersoonan oikeat vaihtoehdot, hänen todelliset ominaisuutensa. Näiden auttajien käytössä mainitut apuvälineet toimivat parhaimmillaankin vain autettavan persoonan ominaisuuksien ja olemuksen tutkimisen eräinä ristiintaulukoimisvälineinä; eivät pääasiallisina tulkintakeinoina. 

 Uskonnot ja uskonnollisuus ovat hyvin tärkeitä koulutusaiheita avautuvan kanavan askeltaessa henkisen kasvunsa polulla. Avautuvan kanavan olisi onnellista ymmärtää, että asuinplaneetallamme esiintyy suuri joukko eri tasoisia uskontoja, uskonnollisuuksia, henkisyyttä ja jumalia, mutta että on vain yksi Jumala: Maailmankaikkeuden Luoja. Kukin uskonto, uskomus ja jumala palvelee jotakuta. Siksi olisi suurta viisautta oivaltaa, että meidän tulisi sallia näiden kaikkien ”kukkien” kukkia ja palvella tarvitsijakuntaansa. Henkisen kasvun myötä avautuva kanava kykenee vähitellen näkemään uskontojen – jopa uskonnollisuuksien – virheellisyyden ja harhan läpi. Hän on lopultakin astunut todelliselle henkisen kasvun valtatielle.

     Surullista ymmärtämättömyyttä on monien avautuvien kanavien – sekä henkisen kasvun ryhmittymien monien jäsenten – kahden jumalan palveleminen. Vaikka he mieltävätkin jälleenruumiistumisen ja karman lain oikeellisuuden, he kuitenkin vielä uskovat kristillisen kirkon markkinoimaan Jeesuksen lunastusoppiin. Kristillisen kirkon dogmatiikka sisältää väitteen, että ihminen tasonvaihdon – kuoleman – jälkeen kokee seuraavan kohtalon: niin ihmisen fyysinen keho, sielu kuin henkikin kuolee. Viimeisellä tuomiolla Jeesus herättää ihmiset – peräti fyysisine kehoineen – tuomittavaksi joko helvettiin tai paratiisiin. Paratiisissa Jeesukseen uskovat ihmiset sitten elävät jumalansa ja Jeesuksen kanssa fyysisine kehoineen ja muut tuomitaan helvetin ikuiseen tuleen, jossa vallitsee loputon itku ja hammasten kiristys.

     Kokenut, puhdas kanava tietää, ettei pappien keksimää helvettiä ole olemassa ja että ainoa helvetti, jonka ihmissukuinen olento voi kohdata on aineentasolla ihmisten keskinäisessä vuorovaikutuksessaan itselleen ja toisilleen luoma helvetti. Kokenut puhdas kanava tietää myös, ettei pappien markkinoimaa paratiisia ja taivasta ihan oikeasti ole olemassa. Se on kristittyjen luoma tilapäinen matalaenergeettinen harharakenne, joka kestää vain niin kauan, kun tälle harharakenteelle annetaan sitä ylläpitävää energiaa. 

     Avautuvan kanavan olisi onnellista ymmärtää lunastusopin ja karman lain päällekkäisyys, niiden toistensa poissulkevuus. Suurta viisautta olisi, mikäli avautuva kanava oivaltaisi, että Jeesus oli vain eräs henkisyyden opettaja – tosin pitkälle jalontuneen kosmisen sielun asuttama persoona – muiden opettajien joukossa, ei muuta. Hän ei suinkaan ollut Jumala, eikä sen enempää Jumalan poika kuin kuka tahansa meistä.

     Avautuvan kanavan tulisi kyetä luopumaan kahden jumalan palvelemisesta – kahdella tuolilla istumisesta – ja katsoa totuutta silmiin. Avautuvan kanavan henkiselle kasvulle ja hänen kanavana kehittymiselleen on suureksi haitaksi, mikäli hän ei ymmärrä asioiden ja Maailmankaikkeuden Lakien todellista luonnetta.

     Kokenut, puhdas kanava ymmärtää, että Jumala – Maailmankaikkeuden Luoja – on kaikki mitä Maailmankaikkeudessa on: sekä aineelliset että aineettomat, puhtaat henkienergeettiset olemisen tasot mukaan luettuna. Todellisuudessa me kaikki olemme ja elämme Jumalassa, sisällymme Jumalaan – Maailmankaikkeuden Luojaan – kuten eri elimiemme solujen atomit sisältyvät kehomme kokonaisrakenteeseen. Niin alhaalla kuin ylhäällä.

     Maailmankaikkeutemme on toki pullollaan kaikenkarvaisia, monenlaisia jumalia, mutta olisi onnellista oivaltaa, että ne eivät suinkaan – itse ja yksin – ole Jumala, kaukana siitä. Henkisesti kehittymättömät ihmissukuiset olennot tekevät itselleen jumalia melkein mistä tahansa, tämä tilanne vallitsee parhaillaan myös Maapallolla. Valtaosa planeettamme väestöstä elää vielä ihmissukuisen olennon vaippavaihetta.

     Kaikkien avautuvien kanavien olisi onnellista ymmärtää, että Maailmankaikkeudessamme on satoja miljardeja galakseja, joissa kussakin on satoja miljardeja ”aurinkokuntia”. Vain täysin naiivi – tyhmän lapsellinen – ja yksisilmäinen, Maapallokeskeinen ajattelu voi synnyttää sellaisen taikauskon, että Jumala – Maailmankaikkeuden Luoja – olisi inkarnoitunut ihmissukuiseksi olennoksi Maailmankaikkeutemme erään keskikokoisen galaksin reuna-alueella sijaitsevan pienen tähden pienelle planeetalle; ja jättänyt samalla kaiken muun Maailmankaikkeuden oman onnensa nojaan. Kuinka naiivia ja pöyristyttävän kapea-alaista ajattelua sellainen onkaan! Vertaa Urantia-kirja.

     Jokaisen avautuvan kanavan olisi viisasta ymmärtää, että meidän tulee inkarnaatioketjumme saatossa hyvittää Maailmankaikkeuden Lakien vastaiset valintamme, maksaa velkamme. Juuri siksi me jälleenruumiistumme. Kukaan toinen ei voi tehdä meidän työtämme, eikä jälleenruumiistua puolestamme. Kukaan toinen ihmissukuinen olento ei voi myöskään poistaa tai vähentää negatiivista karmaamme; ei edes yhden elämän osalta, saati sitten viiden.  

 Avautuvan kanavan olisi onnellista tietää ja ymmärtää, ettei Jeesus kuollut ristillä, eikä hän tullut lunastamaan syntejämme. Olisi suurta viisautta ymmärtää, että Jeesus tuli opastamaan juutalaisille rauhan ja rakkauden oppia sekä avaamaan juutalaisten silmät uskontonsa virheellisyyksille. Olisi onnellista oivaltaa, että Jeesus tuli näyttämään juutalaisille tien henkiseen kasvuun – tien taivasten valtakuntaan – ihmisiksi elämisen taitoa; ei suinkaan lunastamaan heidän karmavelkaansa, eli aineentason virheellisiä valintojaan. 

     Avautuvan kanavan ymmärryksen kannalta kristityt osoittautuvat mielenkiintoiseksi uskontoryhmäksi, koska heillä näyttäisi olevan kaksi jumalaa: Jeesus ja heidän jumalansa. Juutalaisilla ja muslimeilla on vain yksi jumala. Avautuva kanava saattaa pohtia: ” Selittääkö tämä sen, että suomalaiset Israelin ystävät uskottelevat olevansa turvassa tehdessään pyhiinvaellusmatkoja Israelin sotatoimialueille; heillä kun on peräti kaksi jumalaa ja sotatoimialueella taistelevilla vai yksi?”. Avautuvan kanavan mielen avaruudessa viriää vääjäämättä kysymys: ”Voiko tuollainen luulo ja uskomus kummuta mistään muusta, kuin täydellisestä tietämättömyydestä ja ymmärtämättömyydestä?”. Olisi onnellista tietää, että juutalaisuus, Islam ja kristinusko ovat lähempänä toisiaan, kuin mitkään muut planeettamme uskonnot; ne sikiävät samasta lähteestä sekä ylläpitävät raakalaismaista vihanpitoa keskenään ja sisällään.

     Avautuva kanava oivaltaa, että kristinuskon kirkkoisien oli entistä enemmän vannottava lunastusopin nimeen sen jälkeen kun he poistivat kristinuskosta jälleenruumiistumisopin. Jälleenruumiistuminen poistettiin juuri sen vuoksi, että se oli ristiriitainen lunastusopin kanssa. Miksi ihmissukuisen olennon pitäisi enää jälleenruumiistua, jos hän Jeesukseen uskomalla voisi vain yhden elämän – vaikka kuinka raadollisen – elettyään vapautua karmavelastaan ja siirtyä henkiolennoksi? Toisaalta, saihan katolisen kirkon papeilta ostetuksi synnit kokonaan anteeksi sopivan suurella rahasummalla, mihin silloin enää tarvittiin Jeesuksen lunastustyötä? Melko ristiriitaista, eikö? Avautuva kanava saattaa päätyä ajatukseen: ”Pöyristyttävää rahanjumalan palvontaa; selvä osoitus pappien pohjattomasta ahneudesta ja vallanhalusta".

     Lunastusoppi, kolminaisuusoppi ja jopa eräät, täysin sekundääriset terminologiset kysymykset ovatkin olleet kristillisen kirkon sisällä – sen eri oppisuuntien välisen – keskeytymätön vihanpidon aiheina, vihanpidon jota on usein sotatoimin ryyditetty.

     Todelliselle henkiselle etsijälle kristinuskon lunastusoppi on yhtä naiivi, kuin planeettamme väestön valtaosan sellainen luulo, että koko Maailmankaikkeudessamme vain kotiplaneetallamme olisi älyllistä elämää. Julkisuudessa ateisteiksi julistautuneet professorit Paloheimo ja Valtaoja ovat oivaltaneet – ja kirjassaan esittävät – että Maailmankaikkeutemme suorastan kuhisee älyllistä elämää. Kovin harva maamme henkisen kasvun yhdistysten jäsen tämän tosiasian ymmärtää. Miksi? Onko syynä se, että Paloheimo ja Valtaoja kykenevät etsimään tietoa ja ajattelemaan omilla aivoillaan, mutta moni henkisen kasvun yhdistyksen jäsen ei? Onko syynä myös vanhoillisuus, kykenemättömyys avautua uudelle ja tulla lasten kaltaiseksi?

     Sanoessaan, että tulkaa lasten kaltaiseksi ei Jeesus todellakaan tarkoittanut, että meidän tulisi olla tyhmiä ja lapsellisia. Hän tarkoitti, että olisimme avoimia kaikelle uudelle, innokkaita tutkimaan ja kokeilemaan kaikkea uutta, iloisia ja kykeneviä olemaan läsnä: elämään tässä ja nyt, innokkaita ja väsymättömiä oppimaan ja ymmärtämään alati uutta, luopumaan virheellisestä vahasta ja luottamaan siihen, että opimme, osaamme ja selviämme elämässä; että Elämä kantaa vilpitöntä totuuden etsijää.

     Todellisen henkisen etsijän mielestä on surkuhupaisaa, että papit kykenevät edelleen hallitsemaan maamme lukutaitoista länsimaista väestöä samoilla opeilla ja menetelmillä, kuin tietämätöntä ja lukutaidotonta väestöä jo vuosisatoja sitten: sokean uskomisen vaatimuksella, pelolla, pakolla ja syyllistämisellä! Avautuva kanava oivaltaa, ettei älyn, etenkään rakkauden ravitseman tunneälyn, käyttö ole kielletty missään asioissa, ei edes henkisissä asioissa.

     Vähitellen avautuvalle kanavalle valkenee, että niin uskonnolliset kuin maallisetkin vallanpitäjät ovat koko planeettamme ihmishistorian ajan häikäilemättömästi käyttäneet – ja käyttävät edelleen – uskontoa ahneiden valtapyrkimystensä välikappaleena. Niin sanotut uskonsodat ovat vallanhimoisten ja ahneiden kansanjohtajien väkensä häikäilemätöntä petkutusta, toisten samanlaisten kansanjohtajien ja väen kanssa käymää valtakamppailua; sekä toisaalta uskonnollisten fanaatikkojen valtakamppailuja. Todellisen uskonnollisuuden kanssa niillä ei ole mitään tekemistä. Todellinen uskonnollisuus edistää rauhan ja rakkauden asiaa, ei sotatoimia ja valtapelejä. 

 Avautuvan kanavan olisi myös onnellista ymmärtää, että rajatiedon harrastajien – ja etenkin henkisen kasvun yhdistysten – parissa puhutaan paljon väärästä positiivisesta asenteesta. Tämä on ruokkinut myös monien avautuvien kanavien ajatusmaailmaa virheellisillä ajatusmalleilla. Suuri osa rajatiedon etsijöistä on ohjelmoitu mieltämään itsensä puhtaiksi pulmusiksi, jotka eivät saisi kokea niin sanottuja negatiivisia tuntemuksia. Tällainen oppi on silkkaa hölmöyttä. Olisi suurta viisautta, mikäli avautuva kanava oivaltaisi, että meidän tulisi kohdata ja ennen muuta käsitellä kaikenlaiset tunteemme. Mikäli emme kykene kohtaamaan ja käsittelemään kaikkia tunteitamme, myös negatiivisia tunteitamme, emme voi kasvaa henkisesti.

     On suurta viisautta, mikäli avautuva kanava ymmärtää, että meidät on tarkoitettu elämään Maapallolla täyttä elämää. Mikäli emme kykene asennevammaisuutemme vuoksi elämään täyttä elämää, lipuu elämä varkain ohitsemme. Tällaisesta asennevammaisesta elämisestä kumpuaa katkeruus ja vihamielisyys; se ei suinkaan edistä henkistä kasvuamme, vaan taannuttaa meitä. Maa-planeetan ihmiselle on annettu käyttöön väkevä, voimakkaasti reagoiva tunnekeho juuri siksi, että voisimme elää keskenämme ihmisiksi ja samalla elää rikasta, monipuolista ja antoisaa elämää hyödyntäen tunnekehomme koko arsenaalia. Tällainen elämiskyky avartaa erottelukykyämme ja ymmärrystämme sekä nopeuttaa henkistä kasvuamme

     Intohimoinen Elämän rakastaminen, sekä kyky elää iloista ja täyttä elämää, mahdollistaa meidät aineentason elämämme illassa tyytyväisin mielin tarkastelemaan elämäämme elämää ja samalla se mahdollistaa meidät helposti ja iloisin mielin luopumaan aineentason elämästä – kaikesta mitä siihen kuuluu – tyytyväisinä ja elämästämme kylläksi saaneina. Mikäli olemme näin eläneet, olemme kyenneet elämään elämämme oikein, olemme pystyneet toteuttamaan elämäntehtävämme ja kasvamaan henkisesti.

 Avautuvan kanavan olisi hyvä tietää, että rajatiedon yhteisöissä puhutaan myös paljon rakkaudesta ja moninaisista moraalisista hyveistä, mutta että puhujien toteuttamat käytännön toimenpiteet ovat useimmiten aivan jotakin muuta. Harva suomalainen rajatiedon kentän jäsen osaa toimia kuten Raamatun köyhä leski ainoata ropoaan antaessaan, saati sitten Jeesus. Avautuvalle kanavalle on suuri pettymys havaita, että ahneus ja itsekkyys suorastaan kukoistaa myös rajatiedon kentässämme. Puhutaan yhdeksästä hyvästä ja luvataan kymmenen kaunista, mutta todelliset toimenpiteet ovat aivan toista. Kuka suomalaisen rajatiedon kentän aktiivijäsen osaa, ymmärtää ja kykenee elämään kuten Jeesus opetti meitä elämään? Yrittäkäämme kuitenkin: eläkäämme joka päivä todeksi kaikki moraaliset ihanteemme, eläkäämme keskinäisessä veljesrakkaudessa kaikkien ja kaiken kanssa.

     Jokaisen avautuvan kanavan – ja kaikkien muidenkin – olisi onnellista oivaltaa, että vasta sitten alamme elää edes hiukan ihmismäistä elämää, kun saamme enemmän iloa kanssamatkaajiemme auttamisesta, kuin heidän hyväksikäyttämisestään, heidän tallaamisestaan, ja heidän päällään seisomisestaan.  

 

Elämäniloa, rakkautta ja Korkeimman siunausta teille kaikille!

 

 Lähteet:

1.    H
aasiosalo P.: Tie henkiseen kasvuun,
2.      Haasiosalo P.: Tulipallo,
3.      Haasiosalo P.: Elämän kukka,
4.      Paloheimo E.: Megaevoluutio
5.      Valtaoja E.: Kotona maailmankaikkeudessa,
  


Takaisin